MedisPlus

Razvoj spoštovanja v otroštvu

Spoštovanje je čustvo, ki ga gojimo do ljudi, ki imajo neke lastnosti, ki jih cenimo, oziroma do stvari, ki podpirajo naše najvišje vrednote. Ko govorimo o razvoju spoštovanja pri otroku, ne moremo mimo vrednot. Otrok bo razvil spoštovanje do tistih ljudi oziroma stvari, ki bodo povezani z njemu pomembnimi vrednotami.